Consello Nacional

 

  • Ana Belén Pontón Mondelo (Portavoz Nacional do BNG)
  • Carlos Branco Ansoar
  • Rubén Cela Díaz
  • Carme Da Silva Méndez
  • Obdulia Diniz Carlos
  • Olaia Ledo Díaz
  • Bieito Lobeira Domínguez
  • Xosé Manuel Marcote Gil
  • Alberte Mera García
  • Montserrat Prado Cores
  • Noa Olalla Presas Bergantiños
  • Néstor Rego Candamil
  • Xosé Luís Rivas Cruz “Mini”
  • Goretti Sanmartín Rei
  • Raquel Suárez Regades
  • Xosé Emilio Vicente Caneda
  • André Abal Mauricio (Responsábel comarcal da Emigración)
  • Manuel Agra Villar (Responsábel comarcal de Valdeorras)
  • Mª Cristina Andrade González (Responsábel comarcal da Barbanza)
  • Rubén Arroxo Fernández
  • Xosé Luís Bara Torres
  • Odilo Barreiro Martínez
  • María Beatriz Bascoy Maceiras
  • Elvira Blanco Pérez
  • Roberto Bouça Orosa
  • Xavier Campos López
  • Daniel Carballada Rodríguez
  • Silvia Carballo González (Responsábel comarcal do Morrazo)
  • Manuel Caride Correa (Responsábel comarcal de Vigo)
  • Xosé Manuel Carril Vázquez
  • Xosé Manuel Casal Sabín
  • Xoan Xosé Castaño Conde
  • Paula Castro Lago (Responsábel comarcal de Compostela)
  • Xoán Carlos Domínguez Alberte (Responsábel comarcal de Celanova-Baixa Limia)
  • Serxio Domínguez Louro (Responsábel comarcal da Costa da Morte)
  • Manuel Domínguez Rei (Responsábel comarcal do Salnés)
  • Ana Belén Ermida Igrexas (Responsábel comarcal da Mariña)
  • Alba María Feixóo López
  • Mª Cruz Ferradás Cuñarro
  • Xosé Ferreiro Fernández
  • Pablo Ferreiros Vidal
  • Pura Ferreño Saia
  • Alba Inés Fidalgo Bugarín (Responsábel comarcal do Condado)
  • Secundino García Casal
  • Jessica García Cruz
  • Manuel María García Fernández (Responsábel comarcal de Muros-Noia)
  • Manuel García López (Responsábel comarcal da Montaña)
  • Francisco García Suárez (Responsábel comarcal de Allariz-A Limia)
  • Irati García Tome
  • Daniel Gómez Rodríguez (Responsábel comarcal de Ourense-O Carballiño)
  • Demetrio Gómez Xunqueira
  • Sandra González Álvarez
  • Ximena Mariel González Ataide
  • Belén González Martínez
  • Félix Miguel Jorquera Caselas
  • Francisco Jorquera Caselas
  • Digna María Lagarón Doval
  • Elia Lago Pereira
  • Ana Rosa López Davila
  • Cristina López Sanchez
  • Lucía López Sobrado
  • Diego Lourenzo Moura
  • Manuel A. Lourenzo Sobral
  • Mª Victoria Louro Ferreiro (Responsábel comarcal da Coruña)
  • Xulia Mira Suárez
  • Ana Mª Miranda Paz
  • Laureano Muiños Lago (Responsábel comarcal do Baixo Miño)
  • Adolfo Fco. Muiños Sanchez
  • Ramon Noceda Caamaño
  • Serafín Otero Fernández
  • Luís Alberto Oubiña Piay
  • Inacio Pavón Barbagelata
  • Luís Antonio Pérez Barral
  • Pedro Pérez Caride
  • Luís Pérez Estévez (Responsábel comarcal do Ribeiro)
  • Rosana Pérez Fernández
  • Rosa Ana Prieto Florines
  • Isidro Rajo Parga
  • Xosé Regueira Varela (Responsábel comarcal de Bergantiños)
  • Antonio Iván Rivas Rico
  • Ricardo Rodicio González (Responsábel comarcal do Lugo Sul)
  • Olalla Rodil Fernández
  • Miriam Rodríguez Fernández
  • Xosé Manuel Rodríguez Méndez
  • Manuela Rodríguez Pumar
  • Mª Do Pilar Sampedro Laranga
  • Francisco Javier SantaMaría Blanco
  • Diego Santorio Moscoso
  • Leticia Santos Paz
  • Xan Carlos Sar Oliveira
  • Ángeles Sierra Alonso (Responsábel comarcal de Monterrei)
  • Mª Almudena Taboada Castro
  • Leopoldo Xosé Tato Bello
  • Mercedes Tobío Rodríguez (Responsábel comarcal de Ferrolterra)
  • Marcos Trigo Facal
  • Oscar Valadares Ocampo
  • Bernardo Valdês Paços (Responsábel comarcal de Lugo Centro)
  • Iago Varela Martínez
  • Guillerme Vázquez Vázquez
  • Avia Veira González
  • Roberto Vilamea Ponte (Responsábel comarcal da Estrada-Deza)
  • Rafael Vilar González
  • Eva Mª Villaverde Pego (Responsábel comarcal de Pontevedra)